E-book  “How to Start a Blog”

E-book “How to Start a Blog”

Dok iza sebe imamo veliko iskustvo u kreiranju multimedijalnog sadržaja, kreiranje knjige zahtijeva nešto više. Duboko poznavanje materije, kompanije i njenog tržišta, kao i predstavljanje knjige na inovativan način, koji će kompaniju pozicionirati kao lidera u svojoj...
Editorijal bloga za Domain.ME

Editorijal bloga za Domain.ME

Urednik bloga nosi veliki broj šešira. Od onog istraživačkog, kada ispituje šta je to što publika želi, romantičarskog kada smišlja priče, menadžerskog kada razvija projekt sa autorima,  do samo-kritičnog kada na red dođe praćenje rezultata. Sa ponosom nosimo svaki od...