Mjesto na vašem sajtu gdje korisnik unosi svoju kreditnu karticu da bi platio za vašu uslugu posebno je zanimljiv momenat korisničkog iskustva. Na prvi pogled, korisnik je donio čvrstu odluku da kupi, i ovo je “zicer” – momenat u kome ste dobili sve što se može dobiti, ali i dalje, nepažnjom ili greškom u izradi korisničkog iskustva, imate sve da izgubite. Detaljnija analiza daje drugu sliku – forma za unos kartice koju je uživanje koristiti ne samo da smanjuje korisničko odustajanje na poslednjem koraku, već i povećava vjerovatnoću da će korisnik opet kupiti.

Naravno, nema te forme za unos kartice koja može zamijeniti kupovinu jednim klikom – bez ikakvog unosa. Kako ovaj scenario, ipak, nije uvijek moguć – moramo se postarati da je naš obrazac za unos kartice efikasan i da ne zbunjuje korisnika.

U današnjem tutorijalu pokušaćemo da obrascu za unos kartice pridružimo i “karticu” koja se, u skladu sa onim što je kliknuto i unešeno, mijenja, kako bi pomogla korisniku da pronađe gdje se podaci koje treba unijeti nalaze na njegovoj kartici.

 

Milutin Pavićević

Milutin Pavićević

UX dizajner

Red programiranja, red dizajna, red SEO analize, a između redova sati i sati istraživanja, razumijevanja korisnika, tumačenja analitike, testiranja i tek onda primjene na konkretnim projektima. U slobodno vrijeme pobjeđuje u asocijacijama, igra i pravi video igre ili nas uporno ubjeđuje u ispravnost rješenja zadataka iz matematike.

World in miniature

“Minijatura svijeta” je tehnika dizajna u kojoj interfejs ili njegov dio predstavljaju minijaturni prikaz objekta u stvarnom svijetu. Svima je, vjerovatno, najbliži primjer ove tehnike obrazac za štampanje, u kome se pored kontrola nalazi minijaturni prikaz stranice – onakve kakva će biti odštampana. Minijaturi svijeta se pribjegava u situacijama kad postoji zabrinutost za mogućnost korisnika da mentalno poveže kontrole i pojmove sa njihovom predstavom u stvarnom svijetu.

Tutorial koji slijedi posmatrajte kao vježbu iz dizajna i programiranja, a ne kao gotovi proizvod sa garantovanom efikasnošću. Kodu proizvedenom u videu treba još dosta prilagođavanja, testiranja i daljeg prilagođavanja da bi mogao imati ozbiljnu namjenu.

Milutin Pavićević

Milutin Pavićević

UX dizajner

Red programiranja, red dizajna, red SEO analize, a između redova sati i sati istraživanja, razumijevanja korisnika, tumačenja analitike, testiranja i tek onda primjene na konkretnim projektima. U slobodno vrijeme pobjeđuje u asocijacijama, igra i pravi video igre ili nas uporno ubjeđuje u ispravnost rješenja zadataka iz matematike.