AerodromTaxi.com

AerodromTaxi.com

Prateći savremene trendove, kako u dizajnu, tako i u web tehnologijama, naš tim je osmislio i realizovao dvojezični web sajt na kome se, već u prvim danima nakon lansiranja, ostvaruju konverzije. Pionirski uočivši potrebu za web servisom, Aerodrom Taxi se sada može...
Stomatologija.me

Stomatologija.me

Vlasnik portala kod nas je došao sa biznis idejom koju je želio da pretoči u online uslugu i nevjerovatnim talentom za direktnu prodaju. Analizirali smo njegove želje, testirali izvodljivost modela i za njega razvili internet brend čiji je centralni dio portal...
Spark.me, 2017 Edition

Spark.me, 2017 Edition

Događaj koji uživa ugled jedne od najvećih regionalnih Internet i marketing konferencija i odlikuje se predavačima koji su među najboljima u svojim oblastima, zaslužuje jednako promišljen, funkcionalan i napredan veb sajt. Kao i svake godine, trudimo se da napravimo...