Blog Editorial

blog domain.me

Urednik bloga nosi veliki broj šešira. Od onog istraživačkog, kada ispituje šta je to što publika želi, romantičarskog kada smišlja priče, menadžerskog kada razvija projekt sa autorima,  do samo-kritičnog kada na red dođe praćenje rezultata. Sa ponosom nosimo svaki od njih.

Skills

Posted on

10/09/2019

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *