Spark.me – studija slučaja : vizuelni identitet

Spark.me – studija slučaja : vizuelni identitet

Spark.me je društveno odgovorni projekat kompanije DoMEn, koju mi kao članovi tima podržavamo kao volonteri i sponzori. Vrijednosti koje ova konferencija predstavlja se poklapaju sa našom misijom da podržavamo mlade ljude kroz edukaciju i da motivišemo započinjanje...